• Instagram
  • Facebook

REFERENSSIT

DYL-ihmiset ovat toteuttaneet kotimaisia ja kansainvälisiä projekteja erilaisten tiimien kanssa.

Haluamme olla mukana luomassa, tukemassa ja tuottamassa hyvinvointia edistäviä sekä aitoja asioita. 

DYL-toiminnassa keskeisiä arvoja ovat luontoyhteys, laadukas asiakaskokemus ja kestävä design.

DESIGN YOUR LIFE - DYL

Konsepti yhdistää muutosvoimaisia ihmisiä ja yrityksiä, joita kohtaamalla luomme yhdessä merkityksellisempää elämää.

Design Your Life on palvelualusta, joka tuo yhteen eri alojen innovatiiviset toimijat ja auttaa löytämään ratkaisuja yritysten kehityshaasteisiin sekä muutoksiin. DYL-projekteissa on mukana asiakkaan tarpeisiin tarvittavat resurssit ja kansainväliset osaajat. Teemme myös yritys- ja opiskelijayhteistyötä Vantaan ammattiopisto Varian kanssa. Haluamme töytäistä ihmisiä heille tärkeiden asioiden äärelle sekä jaamme osaamistamme eri muodoissa. 

BAGHDAD BARBERS - BGD BARBERS

Startup Refugees -projektissa on autettu maahanmuuttajia kotoutumaan ja integroitumaan Suomeen. Projekti on kestänyt viisi vuotta ja nyt se on konkretisoitunut omaksi liikkeeksi Fredrikinkadulle, Helsingin Kamppiin. Ajatuksena on ollut yhdistää länsimainen ja itämainen osaaminen yhdeksi kokemukseksi ja tuoda myös kansainvälistä osaamista kaikkien ulottuville. Projektissa on suunniteltu ja toteutettu uudenlainen konsepti liiketoiminnan, markkinnoinnin, työllistämisen, kansainvälistymisen ja yritysyhteistyön osalta eri tahojen kanssa.

 

TALOUSHALLINTA UNIIKKI OY & UNIIKKI LAB 

Tila- ja konseptisuunnittelu uusien asiakas-, työ- ja koulutustilojen osalta. Uniikki LAB-konseptin ideointi, suunnittelu ja toteutus. Markkinointi, sisällöntuotanto, yhteistyö tilojen, eri yritysten, tapahtumien sekä digitaalisten ratkaisujen ja viestinnän osalta.

Projekteissa on käytetty terveys design -ajatteluun pohjautuvaa suunnittelua. Sen tavoite on mm. tuloksellisempi yritys työyhteisön terveyden sekä hyvinvoinnin edistämisen kautta.

AURON OY - SUOMEN JOHTAVA FYSIOTERAPIAN,  KUNTOUTUKSEN JA HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJA

 

Auron-fysioterapiaketjun markkinointiviestinnän kehittäminen, suunnittelu ja toteutus. Digitaalinen viestintä, some-ympäristöt, asiakaslähtöinen sisällöntuotanto; videot, kampanjat, sidosryhmäviestintä sekä brändin vahvistaminen.

 

MAKE GOOD LIVING -HYBRIDITILAT 

Tulevaisuuden työ + asuminen + eläminen. Ekologisten hybriditilojen suunnittelu ja/tai pilotointi erilaisille yhteisöille, yrityksille sekä rakennuttajille ja sijoittajille. Tulevaisuuden työtilojen ja -tapojen konseptointi sekä viestintä- /markkinointimateriaalien suunnittelu & toteutus. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät tilaratkaisut sekä tuotteet.

Kun teet bisnestä, tuota hyvää – Kun tuotat hyvää, teet bisnestä!

LUOTETTAVA KAUNEUS - ZECKIT

Luotettava Kauneus rakennettiin sertifioinniksi, jonka avulle kuluttaja näkee, että yrityksen toiminta on läpinäkyvää, yritys toimii yhteisten pelisääntöjen mukaan ja yhteiskuntavelvoitteita noudattaen. Sertifioinnin tarkoitus on lisätä läpinäkyvyyttä ja antaa näin enemmän mahdollisuuksia rehellisille yrittäjille sekä perustella laadukasta hinnoittelua. Se on toteutettu yhteistyössä alan ammattilaisten, viranomaisten sekä tilaajavastuu.fi-rekisteripalvelun kanssa. Luotettava Kauneus on integroitu Zeckit-palveluun, josta voi ilmaiseksi tarkistaa kaikkien suomalaisten yritysten tietoja ja antaa arvioita.

 

BETANGO-KONSEPTI 

Tasapainoisempi tapa elää, tehdä töitä ja viettää vapaa-aikaa. Uuden konseptin ideointi ja suunnittelu. BeTango–konsepti toimii kaupallisena alustana erilaisten yritys- ja kehitysprojektien sekä tilojen suunnittelussa. Viestintä ja markkinointikampanjat/materiaalit yhteistyössä eri toimialojen sekä yritysten kanssa. Keskiössä ovat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi – Talous, terveys & tilat. Ihmiset. Design. Digitalisoituminen. Robotiikka. Tulevaisuuden ratkaisut. Ekologisuus. Asiantuntijat. 

TULEVAISUUDEN TYÖN MENESTYSTEKIJÄT & TERVEYS DESIGN -TAPAHTUMA

Mitä terveys design merkitsee eri toimialoille ja yrityksille? Tapahtumapaikan tilojen aktivointi ekologisesti eri yritysten kaupalliseksi alustaksi ja tunnettuuden kasvattaminen asiakaskokemuksellisin keinoin. Tapahtuman päätuottaja, visuaalisen ilmeen suunnittelu, tilasuunnittelut ja toteutukset, tapahtuman myynti, organisointi sekä viestintä. Kansainvälisten tubettajien ja vaikuttajaviestijöiden tuominen Suomeen ja kyseiseen tapahtumaan.

#SAFEHAIRSALON

 

Tanskasta Suomeen tuotu konsepti, joka on turvallisempi kampaamosertifiointi ja -koulutus. Se antaa hyvinvointi- ja kampaamoalan osaajille tietoa ja valmiuksia tehdä työtään turvallisemmin, #SafeHairSalon-konsepti auttaa asiakkaita ja yrityksien henkilöstöä 

ymmärtämään käyttämiensä kosmetiikkatuotteiden terveysvaikutuksia. Tämän myötä myös valitsemaan turvallisempia tuotteita ja työtapoja sekä hyvinvointi- ja kampaamoalan ammattilaisten että kuluttajien näkökulmasta.

Q-TIO KALUSTE- JA SAUNAKONSEPTI

Monimuotoisen ja ekologisen Q-TIO kalusteen suunnittelu ja konseptointi. Tuotteen lanseerauksen, markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu sekä toteutus. Saunamalliston suunnittelu ja saunan toteutus yhteistyökumppanien kanssa.

 

KONTO OY & DESIGNER`S BRUNCH 

Konto – ekologisen Harlekin akustiikkapaneeli designin suunnittelu ja lanseeraus. Konseptin mukainen viestintä, markkinointi, tapahtumakokonaisuuksien ja liiketilojen suunnittelu sekä toteutus.

 

MONIMUOTOINEN SHOWROOM TILA JA GALLERIA, HEI HELSINKI 

Toiminnan ja tilojen suunnittelu kaupalliseksi alustaksi, sisustussuunnittelu ja niihin liittyvät tapahtuma- sekä organisointityöt. Viestinnän & markkinoinnin suunnittelu ja toteutus eri toimialojen sekä yhteistyökumppanien kanssa.

 

 

KAUPUNKITILA – URBAN SPACE, HELSINKI DESIGN WEEK

11 päiväisen tapahtuma- ja kohtaamispaikan sekä ohjelmiston suunnittelu Helsingin keskeiselle paikalle. Projektimyynti ja -markkinointi, alueen ja tilojen suunnittelu sekä toteutus. Digiratkaisut, tapahtuman tuotanto, viestintä ja organisointi eri yritysten sekä sidosryhmien välillä.

EKOKAUNEUSMAESSUT JA KIERRÄTYSTEHDAS - "EKOKAUNEUTTA"

Vastuulista kuluttamista ja ekologisuutta sekä esille tuovien tapahtumien ideointi, tuotanto, organisointi ja markkinointi.

Näissä projekteissa vastuuna on ollut myös jälleenmyyjien hankinta, yhteistyön ja toiminnan organisointi sekä toteutus.

LUONTOYHTEYS. LAADUKAS ASIAKASKOKEMUS. KESTÄVÄ DESIGN.