Tilojen ja luonnon vaikutus

Tänä vuonna kaikkille on varmasti käynyt selväksi luonnon merkitys hyvinvointiimme. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että luonnolla on merkittäviä fysiologista ja psykologista hyvinvointia edistäviä vaikutuksia.Viime aikoina olemme käyneet keskusteluja myös erilaisten tilojen ja tapahtumien merkityksestä hyvinvointiin sekä terveyteen. Visuaaliset kokemukset ja aistikokemukset vaikuttavat myös hyvinvointiimme.


Fyysisten tilojen merkitykseen havahdutaan usein vasta siinä vaiheessa kun tilat häiritsevät toimintoja, valo tai valaistus on huono, tiloista vähenee happi, äänet ärsyttävät tai  tilan lämpötila ei miellytä.


Useat yritykset ovat mukana tutkimuksissa ja asiantuntijat kirjoittavat julkaisuja aiheeseen liittyen. Näissä kerrotaan tilojen toiminnallisuuksien, materiaalien, kalusteiden sekä valaistuksen vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen.  Esimerkiksi Fagerhultin sivuilta, löytyy tietoa valaistuksiin ja valoihin liittyen.Luonto


Luonnon avulla voidaan muun muassa parantaa mielenterveyttä, lisätä liikuntaa ja edistää fyysistä aktiivisuutta.  Terveyttä ja hyvinvointia voidaan tukea sekä houkuttelemalla ihmisiä luontoon että tuomalla luontoa rakennettuun ympäristöön.


On todettu myös, että luontokuvan katselu alentaa verenpainetta, sydämen sykettä ja koettua jännittyneisyyttä. Pelkällä luonnon näkemisellä on siis selvästi todettuja positiivisia vaikutuksia hyvinvointiimme. Luontoympäristö vaikuttaa terveydentilaan.

Potilaat, jotka sairaalassa saavat katsoa ikkunasta tai kuvien välityksellä luonto näkymää, toipuvat nopeammin kuin kiviseinää katselleet.