Mitä on terveys design?

Terveys designia voi tutkia hyvin monista lähtökohdista ja eri toimialojen osalta. Nyt on aika haastaa meitä kaikkia pohtimaan – Mitä terveys design merkitsee yksilölle ja yrityksille tai yhteiskunnallisesti?TERVEYS – WHO määrittelee, että terveys on päivittäisen elämän voimavara, ei elämän päämäärä. Terveys sisältää sosiaaliset ja henkilökohtaiset voimavarat sekä fyysisen toimintakyvyn.


DESIGN – Wikipediassa: ”Muotoilu eli design tarkoittaa esineen tai muun kohteen käytettävyyden ja muodon suunnittelua tai sen valmistusta. Muotoilulla ilmaistaan erilaisia visuaalisi tyylejä, havainnollistetaan tuotteen ominaisuuksia ja käytettävyyttä…”Mitä se merkitsee sinulle?


Hektinen elämä, digitalisoituminen ja eri kanavien tietotulva ajaa yhä useampia ihmisiä miettimään tasapainosempaa elämää, itselle merkityksellisiä asioita, miten jaksaisimme paremmin sekä kuinka pysyisimme terveinä.Terveys design tilojen osalta


Konsepti- ja tilasuunnittelu projekteissani olemme päässeet miettimään, miten tiloissa mm. kalusteiden, materiaalien ja valaistuksen kautta voi edistää terveyttä.


Uskomme, että tulevaisuudessa niissä tiloissa, joissa vietämme aikaa tai teemme töitä voimme helpommin

– mitata elimistömme erilaisia toimintoja sekä fyysisiä tiloja

– tehostaa palautumista sekä edistää eri tavoin terveyttä

– vahvistaa vastustus- ja stressinsietokykyä

– rentoutua ja engergisoida itseämme esimerkiksi tapaamisten /palavereiden aikana


Olemme eri toimialojen osaajien kanssa keskustellut aiheeseen liittyvistä vaihtoehdoista ja tutustunut terveyttä edistäviin ratkaisuihin.


Tärkeää on myös

- valita mahdollisimman ekologiset kalusteet, materiaali ja piensisustustuotteet

- huomioida ergonomia

- suunnitella vihersisustus ja luonto osaksi tiloja


Suunnittelun ja rakentamisen painopiste on terveyttä edistävät ratkaisut kalusteissa, materiaaleissa sekä erilaisissa tiloissa. Ideointia ja suunnittelua tehdään vielä kokonaisvaltaisemmin ja myös ennaltaehkäisevän terveyden näkökulmasta. Näin suunnittelu nousee aivan uudelle tasolle ja saa olla tekemässä todella merkityksellisiä asioita.


Terveys design on laaja kokonaisuus, joka kehittyy todella nopeasti. Nämä kaikki

em. asiat huomioiden tämän päivän suunnittelijalta vaaditaan laajaa osaamista ja hyviä yhteistyökumppaneita, jotta asiakas saa laadukasta asiakaspalvelua sekä kestävää designia. 

DYL haluaa olla mukana kehittämässä ja suunnittelemassa terveyttä edistäviä tiloja ja tapahtumia sekä luomassa tältä osin myös terveys designia. #terveysdesign #hyvinvointi #tilat #tapahtumat