DYL SPACE - Digitaaliset liiketilat

Onko seuraava trendi digitaaliset tilat, joissa tehdään liiketoimintaa?

Näyttää siltä, että digitaaliset liike- ja toimitilat ovat kovaa vauhtia tulossa markkinoille. 
Mitä tarkoittaa digitaaliset liiketilat?

Ne ovat erilaisilla digitaalisin tekniikoin suunniteltuja, mallinnettuja ja/tai kuvattuja tiloja, joiden kautta yritys voi uusin tavoin esitellä yritystoimintaansa ja kommunikoida asiakkaan kanssa.Digitaaliset tilat


  • Antavat asiakkaalle mahdollisuuden tutustua yritykseen uudella tavalla, havainnoida, aistia, saada informaatiota, suositella ja ostaa yrityksien tuotteita sekä palveluja. Asiakkaat voivat liikkua tällaisissa tiloissa silloin kun he itse sitä haluavat.


  • Suunnitellaan erilaisilla suunnitteluohjelmilla, mallintaen ja/tai kuvaten. Tiloja tuotettaessa otetaan huomioon yrityksen tarpeet, arvot, strategia ja se mitä asiakkaalle halutaan digitaalisilla tiloilla ilmentää ja tuoda esille.

  • Tukevat jo olemassa olevaa liiketoimintaa antaen sille uusia ulottuvuuksia. Se on asiakkaalle uudenlainen tapa liikkua esimerkiksi verkkokaupassa. Digitaalinen tila voi olla myös messuosasto tai showroom.


  • Luovat uudenlaisia kohtaamisia, vuorovaikutusta ja viestintää. Parhaimmillaan se on myös hybridi-liiketoimintaa, jossa asiakas tavoitetaan verkossa joko ennen tai jälkeen todellisen kohtaamisen. Tämä mahdollistaa uudenlaisia kokemuksia, joissa voidaan positiivisella ja elämyksellisellä tavalla tehdä ostoksia, ottaa yhteyttä, tiedottaa ja luoda hyvää brändi-mielikuvaa.


DYL SPACE


Design Your Life -digitiimi on kehittänyt uudenlaista DYL SPACE digitaalista alustaa, joka esitellään 3.9.2020 alkaen. Sitä kautta pääsee tutustumaan mm. eri toimialolla toimivien yritysten digitaalisiin liiketiloihin, palveluihin ja tuotteisiin.

Digitaalisten tilojen ja tapahtumien kautta kehitetyt toimintamallit ovat uudenlaista liiketoimintaa. Tämä vuoksi tutkimme syksyn 2020 aikana digitaalisten tilojen kautta

• Missä muodossa eri toimialojen tilojen, tapahtumien ja palvelujen digitaalisille

ratkaisuille on tarvetta sekä kysyntää?

• Minkälaiset asiat ja toiminnot kehittävät yritysten liiketoimintaa kestävällä tavalla?

• Mitä asiakas haluaa? Mitä yritykset haluavat?


Kyse on ihmisistä, tunteista ja fiiliksestä – Uusi normaali. Kiinnostaisiko sinua ja yritystäsi tulla mukaan tutkimaan ja kehittämään näitä asioita?

Jos tämä resonoi sinua, niin ole yhteydessä groupdyl@gmail.com

Anne Munkki +358 40 733 5916 munkkianne@gmail.com Johanna Ahlberg +358 50 349 1071 johanna.ekore@gmail.com Teemu Heiskanen +358 40 173 0333 theiskane@gmail.com Ville Kantola +358 40 527 1841 ville@taikalyhty.fi Tilojen ja tapahtumien digitalisointi on kestävää liiketoiminnan muotoilua ja designia. Digitalisointi voidaan nähdä todella luovana ja kiinnostavana prosessina, joka on jatkuvaa kehitystä, positiivisia muutoksia ja erilaisten asioiden yhdistämistä uudella tavalla.


Kun yrityksien kanssa mietitään asiakkaan polkua ja tehdään integroitua markkinointiviestintää, niin että kaikki osa-alueet täydentävät toisiaan, pystytään luomaan asiakkaan odotukset ylittävä elämys. #dylspace #digitaalisetliiketilat #design #muotoilu