Tilojen tulevaisuus

Nyt kirjoitetaan paljon elämään liittyvistä muutoksista sekä tulevaisuuden työtavoista ja

-paikoista. Digitalisoituminen ja robotiikka tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia ja haasteita eri toimialoille.

.


Tilat ja niiden käyttö sekä merkitys tulevat myös muuttumaan. Tulevaisuuden tiloja suunnitellaan ja toteutetaan hybriditiloiksi, jotka helpottavat elämäämme ja voimme tehdä niitä asioita, jotka ovat meille merkityksellisiä.Kaupallisia alustoja

.

Tilat tulevat entistä enemmän monimuotoistumaan ja muuntautumaan eri käyttötarkoituksia varten. Tuotetaan kaupallisia alustoja niin kotien, työtilojen kuin julkisten tilojenkin osalta. Olemme työstänyt monia projekteja, joiden lähtökohtana on ollut kaupallisen alustan -ajattelumalli. Näissä kehitetään tiloja palavelumuotoilun keinoin yrityksille, heidän asiakkaille ja asiakkaiden asiakkaille erilaisten toimijoiden kanssa yhteistyössä.

.

Terveys ja hyvinvointi tulee meille yhä tärkeämmäksi. Pystymme ja haluamme itse mitata hyvinvointiamme sekä ennaltaehkäistä sairauksia. Työn ja vapaa-ajan raja hälvenee. Tiloissa missä vietämme aikaa voimme tehdä vuorokauden aikan meille tarpeellisia tomintoja sekä harrastaa ja tavata meille tärkeitä ihmisiä.

Kalusteet, materiaalit, valaistus ja äänimaaisemat kehittyvät niin, että niistä löytyy meitä palvelevia sekä terveyttä edesauttavia toimintoja. Esimerkiksi puhelun, liikumisen tai kohtaamisten aikana voimme mitata ja parantaa omaa hyvinvointiamme.

Pääsemme virtuaalisesti paikkoihin, joihin meillä ei välttämättä muuten olisi mahdollisuus mennä. Niilläkin toiminnoilla voimme vaikuttaa hyvinvointiimme. Opimme asioita täysin uusilla tavoilla ja oppimisympäristöt muuttuvat.Kuka maksaa tilojen vuokrat ja kustannukset?

.Subscription ecenomy, jossa ihmiset ostavat mielummin palvelua jota käyttävät kuin omistavat asioita, tekee myös tuloaan eri toimialoille. . Design Your Life -toiminnassa uskomme vahvasti, että tulevaisuudessa tilojen osalta ei enää makseta vuokraa neliöistä vaan palveluista sekä projekteista, joissa ollaan mukana ja yhteisöistä, joihin halutaan kuulua. Samassa tilassa voi olla todella monimuotoisesti eri yritysten, yhteisöjen ja toimijoiden tuotteita, palveluita sekä toimintoja. Kaikki toimijat yhdessä jakavat erilaisin tavoin kustannuksia.

DYL julkaisee 3.9.2020 uudenlaisen DYL SPACE digitaalisen palvelualustan, jonka kautta tuomme esille DYL tiimien ja yhteistyökumppanien ajatuksia tämän päivän ja tulevaisuuden tiloista.


Loppuvuoden 2020 aikana on mahdollista päästä tutustumaan alustan välityksellä eri toimialojen liiketoimintojen digitaaliseen muotoiluun.

#digitalisoituminen #tulevaisuus #terveys #designyourlife