Integroitu markkinointiviestintä

" Markkinointiviestintä on keino saada yritys loistamaan. Se on kaikkea toimintaa, jonka jälkeen ihminen pitää yrityksestä ja yritys ihmisestä. " - Markus Niemisen loistavat kuvaus ja kiteytys markkinointiviestinninnästä!
Yritystoiminnan muotoilu ja konseptointi


Lähtökohtana on yrityksen arvot, tahtotila, suunta ja strategia. Niitä työstetään näkyväksi ja koettavaksi palvelumuotoilun keinoin. Näin kehitetään samalla myös työkalua yrityksen omistajille, johdolle, henkilökunnalle, sidosryhimille ja asiakkaille. Ne tuodaan esille myös markkinoinnin, viestinnän ja myynnin kautta, jota tekee jokainen ihminen yrityksessä. Siksi on tärkeää työstää strategian mukainen konsepti, jotta kaikilla on saman suuntainen näkemys yrityksen toiminnasta ja palveluista.Integroitu markkinointiviestintä

.

Markkinointiviestinnän stragegisena tavoitteena puhutaan usein integroidusta markkinointiviestinnästä. Siinä organisaatio suunnittelee markkinointiviestintänsä niin, että kaikki elementit ovat yhdenmukaisia ja tukevat toisiaan.

.

Integroidun markkinointiviestinnän vastakohtana pidetään yleensä tilannetta, jossa markkinointi, viestintä ja myynti toimivat erillisinä yksikköinä omien strategioidensa ohjaamina.

.

Integroidun markkinointiviestinnän tuoma hyöty organisaatiolle on suuremman tehokkuuden saavuttaminen alhaisemmilla kustannuksilla, koska koko organisaatio ja kaikki kanavat vahvistavat yhteistä sanomaa.

.

.

Markkinontiviestinnän sisältö- ja sometärppejä

.

Sisältömarkkinointi ja asiakaskokemus (ulkoinen ja sisäinen)

.

1. Videot ovat yhä suosituimpia – ne valtaa fiidejä

.

2. Hyvä ja puhutteleva kuva pysäyttää

.

3. Asiakkaan ääni, mielipiteet ja tarinat esiin

.

4. Asiantuntijasisällöt vaikuttavat ja asiantuntijuus myy

.

5. Asiakaspalvelu keskiössä – helppo tie yhteydenottoon ja ostamiseen, kiinnostus

    asiakkaasta

.

6. Työnantaja mielikuva myös tärkeä – henkilöstö/ asiantuntija esittelyt, mitä tehdään,

miksi tehdään? Mitä mieltä työntekijät ovat tekemisistä ja yrityksestä?PingHelsinki kerää tietoa ja kokoaa yhteen vuosittain markkinoinnin sekä viestinnän ammattilaisia Suomesta sekä maailmalta. He järjestävät mielenkiintoisia koulutuksia ja tapahtumia aiheeseen liittyen.

Design Your Life


DYL tiimimme ovat tehneet useiden yritysten kanssa erilaisia konsepteja ja projekteja, joihin tärkeänä osana on kuulunut integroitu markkinointiviestintä. Tästä pääset tutustumaan aikaisempiin projekteihimme.#markkinointiviestintä #projekti #konsepti #palvelumuotoilu